wz

 

česky deutsch

Ing. Jana Königová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Dovolte mi, abych Vás přivítala na své webové stránce.

  • Nabízím překlad běžných i odborných textů z českého jazyka do německého a naopak, dále různé druhy tlumočnických služeb.

  • Nabízím soudně ověřené překlady-  s úředním razítkem. Jsem členem Komory soudních tlumočníků České republiky.

  • Samozřejmě si můžete ověřit mou odbornost i příslušné reference firem.

  • Veškeré podrobnosti týkající se služeb naleznete v konkrétních sekcích webu.

Ing. Jana Königová

Fotografie z tlumočení

 

 

 

 

 

Vytvořil: Jiří Váňa